Varken Speenbig uitsn 2

Lager kopergehalte? Ultimo 2.0 houdt de groei er in!

wo 05 dec 2018

Nieuwe Europese wetgeving verplicht tot een stapsgewijze verlaging van het kopergehalte in voerprogramma’s voor biggen en jonge vleesvarkens. De mengvoederindustrie moet alternatieven vinden voor koper in krachtvoer. Met het biggenvoerprogramma Ultimo 2.0 helpt Twilmij nutritionisten én varkenshouders om in die behoefte te voorzien.

Historisch onderzoek
Braude ontdekte al in 1948 dat biggen een voorkeur hadden voor voer dat extra koper bevat. Een review van Cromwell uit 2002 liet zien dat toevoeging van 200-250 ppm Cu in het controlerantsoen een groeiverbetering gaf van gemiddeld 11,9%.

Dier en milieu
Omdat hogere kopergehalten de gezondheid en prestaties van het dier aantoonbaar bevorderen, wordt de ruimte die de wetgeving biedt maximaal benut. De retentie in het dier is echter beperkt. Het overgrote deel van de verstrekte koper belandt uiteindelijk via de mest in het milieu. Door de nieuwe EU-wetgeving wordt er een balans gezocht tussen dier en milieu. Op basis van de bevindingen van onderzoekers in Wageningen heeft de EU, rekening houdend met wensen vanuit de sector, nieuwe maxima voor koper afgegeven.

Minder koper, meerdere premixen
In tabel 1 zijn de maximaal toegestane niveaus voor koper in biggen- en varkensvoer weergegeven. Voor zeugenvoeders zijn er geen wijzigingen. Door de toepassing van een separate biggen- en vleesvarkenspremix met extra koperaanvulling in de zoog- en speenfase, is de ruimte die de wetgeving biedt maximaal te benutten. Gezien de nieuwe normen en in de praktijk gehanteerde voerschema’s is het niet mogelijk om de hogere niveaus van 150 en 100 ppm te verwerken in respectievelijk biggenopfok- en starvoer. Twilmij adviseert de weergegeven niveaus en zal deze in overleg met de klant in zijn premixen implementeren.

Naamloos

Ultimo 2.0
Nutritioneel wordt de koperbehoefte doorgaans voldoende gedekt door de grondstoffen. Toevoeging van 15 ppm biedt extra zekerheid. Er zijn momenten waarin een hoger aandeel toegevoegd koper meer dan wenselijk is. Nu de mogelijkheden beperkt zijn, neemt de vraag naar alternatieven toe. Het vernieuwde biggenvoerprogramma Ultimo 2.0 voorziet in deze behoefte! Naast een basis van slimme keuze in vezels, bevat dit programma additieven die het positieve effect van koper op darmgezondheid en groei compenseren. Een uitgebalanceerde verhouding van snel en langzaam fermenteerbare vezels, gecombineerd met Genial Butygan, benzoëzuur en nucleotiden. Een mooie combinatie voor sterke groei en toch een laag kopergehalte.

 

Neem voor meer informatie over Ultimo 2.0. contact op met onze varkensnutritionisten: Edy Bouman ebouman@twilmij.nl of Ewout van Lagen evlagen@twilmij.nl