In 2019 introduceerde DSM een microbieel "muramidase" - Balancius® - in de markt. Het voederadditief - dat eigenlijk een enzym is - splitst op dunne darmniveau bacteriële peptidoglycanen in kleinere componenten, zodat deze minder of geen ontstekingsreacties op darmniveau veroorzaken. Twee jaar na de introductie wordt nog steeds onderzoek uitgevoerd met dit vernieuwende enzym. Zo werd recent een proef uitgevoerd bij traaggroeinde vleeskuikens. De toepassing van 35 000 LSU per kg eindvoer in start- en groeifase en 25 000 LSU in afmestfase resulteert ook bij traaggroeiers in verbeterde zoötechnische prestaties en slachtrendement.
 
[Geschreven door: ir. M.H. van den Brink]
 
Balancius® bevat het enzym muramidase dat in staat is pro-inflammatoire peptidoglycanen te hydrolyseren, waardoor minder ontstekingsreacties op darmniveau plaatsvinden en de darmintegriteit verbetert. Deze effecten geven een verbetering van de nutriëntbenutting met uiteindelijk een betere groei en voederconversie als resultaat. Meerdere (praktijk)proeven tonen ook een positief effect op slachtrendement aan. Deze proeven zijn tot dusver echter uitsluitend uitgevoerd met reguliere rassen (met name Ross 308 en Cobb 500). Afgelopen zomer heeft DSM een proef met traaggroeiende vleeskuikens uitgevoerd bij PRIC Emmen (NL), waarin is gekeken naar het effect van Balancius® bij verschillende voertypes.
 
Door invloed van vooral de Nederlandse supermarkten is er een (sterk) toenemende vraag naar traaggroeiende kuikens voor het 1 Ster Beter Leven Keurmerk. Inmiddels is er heel wat praktijkervaring opgedaan. Uit de monitoring data van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD, 2020) blijkt echter dat ook bij deze kuikens de darmgezondheid onder druk kan staan: de incidentie van coccidiose lijkt zelfs hoger, mede door de langere cyclus. Een verhoogde coccidiosedruk uit zich zowel bij reguliere als bij traaggroeiende rassen op koppelniveau vaak in een lagere voeropname, slechte groei en hogere voederconversie (Sakkas et al, 2018).
 
De proef in Emmen is uitgevoerd met 1008 Hubbard JA 757 haantjes ad random verdeeld over 48 grondhokken met 6 behandelingen. De 3 X 2 proefopzet bestond uit een controle, een laag soja behandeling (tot 10% raapzaadschroot en zonnepitschroot in het afmestvoer) en een lage soja-laag OE behandeling (-/- 50 kcal OE vlk in groei- en afmestvoer). Deze behandelingen werden al dan niet gecombineerd met Balancius® (35 000 LSU in start- en groeivoeders en 25 000 LSU in afmestvoer).
 
De proefvoeders zijn verstrekt in een 4 fasen voerprogramma met tarwe-soja-maïsgebaseerde voeders, grotendeels gebaseerd op de Hubbard adviesnormen. Alle voeders bevatten enzymen en werden onbeperkt verstrekt. Op dag 1 werden alle kuiken gevaccineerd  tegen coccidiose (Evant, Hippra). De zoötechnische resultaten per grondhok werden bepaald gedurende de perioden 1-14 dagen, 15-25 dagen, 26-35 dagen, 36-56 dagen en de hele periode. Op dag 56 zijn van alle kuikens per grondhok de voetzoolleasies gescoord. Van alle kuikens per behandeling (8 grondhokken) zijn de slachtrendementen bepaald (door Pluimveeverwerking Gebr. Heijs).
 
Toevoeging van Balancius® resulteerde in een significante verbetering van de groei (+1,5%) en voederconversie (-/- 0,02), ongeacht voertype (geen significante interactie). Deze effecten waren het sterkst aanwezig in de periode tussen 25 en 35 dagen.
Kuikens die voeders met minder soja verstrekt kregen, presteerden even goed als de controle behandeling. De OE verlaging had een (significant) nadelig effect op de voederconversie (-/- 0,02). Er werd geen verschil in strooiselkwaliteit of incidentie van voetzoolleasies tussen de handelingen gevonden. De slachtrendementen en filetpercentages verbeterden met respectievelijk bijna 1 en 2,5% door inzet van Balancius®!
 
Deze uitegbreide proef toont aan dat Balancius® ook bij traaggroeiende  vleeskuikens een duidelijke respons geeft op de zoötechnische prestaties en slachtrendementen. De adviesdoering bedraagt minimaal 35 000 LSU per kg eindvoer voor jonge kuikens (regulier 0-4 weken; traaggroeiend 0-5 weken); voor oudere dieren geldt een adviesdosering van 25 000 LSU per kg eindvoer.
 
Voor meer informatie, neem contact op met uw accountmanager of één van onze pluimvee nutritionisten.