De verzamelnaam vitamine B staat voor acht wateroplosbare vitamines die belangrijke rollen spelen in de cellulaire stofwisseling. Een belangrijke en onmisbare B vitamine is biotine, dat een belangrijke bijdrage levert in de productie- en gezondheidsresultaten bij melkvee.

Lang werd gedacht dat de behoefte aan B-vitamines -en dus ook biotine- werd gedekt door de vorming van biotine in de pens. Onderzoek laat echter zien dat de schijnbare synthese van biotine minimaal is. Ook blijkt dat biotine in de pens slechts beperkt kan worden afgebroken. Het verstrekken van biotine aan melkvee kan daarom een toegevoegde waarde hebben voor de productie- en gezondheidsresultaten.

Gezonde klauwen

Biotine staat ook bekend als vitamine B8 of vitamine H(uid) en wordt van oudsher al ingezet om de klauwgezondheid te verbeteren. Biotine is namelijk betrokken bij de vorming van keratine en specifieke vetzuren die instaan voor de hardheid en de stevigheid van de klauw. De hardheid is bepalend voor de gezondheid van de klauw en voorkomt dat het hoornweefsel beschadigd raakt. De functie in de vorming van het hoornweefsel is de meest bekende.

Stimuleert penswerking en melkproductie

Naast gezonde klauwen stimuleert biotine de penswerking. Met name de cellulolytische bacteriën hebben biotine nodig voor hun ontwikkeling. Een tekort aan biotine kan de pensfermentatie verzwakken. Ook is biotine een onmisbare co-factor in de gluconeogenese. In de lever wordt propionzuur omgezet naar glucose, hierdoor hebben vooral hoogproductieve dieren behoefte aan -een vaak limiterend- biotine. Een meta-analyse uit 2011 laat zien dat de toevoeging van 20 mg biotine per koe per dag resulteert in een verhoogde melkproductie van 1,3 kg melk per dag.

Onderzoek van DSM laat ook een verhoogde melkproductie zien. Het verstrekken van het gepatenteerde supplement Rovisol Ketoblock (combinatie van biotine met Crina) aan koeien tijdens de transitieperiode resulteert in een hogere melkproductie, minder gewichtsverlies, een verbeterde glucosestatus en lagere NEFA’s in het bloed.

Meetbaar via tankmelkonderzoek

Recentelijk heeft de GD een nieuw tankmelkonderzoek ontwikkeld om biotine in de melk te analyseren. Eigen DSM testen tonen aan dat het supplementeren van koeien met 20 mg biotine/koe/dag resulteert in een verhoging van het biotinegehalte in de melk tot het optimale niveau. Niet-gesupplementeerde koeien halen doorgaans de minimum norm van 30 µg/L (suboptimaal) niet en laten dus een tekort noteren.

Conclusie: De kostprijs van het toevoegen van 20 mg biotine per koe per dag zijn beperkt. Het standaard toevoegen van biotine is dus zeker de investering waard.

Ir. Elwin Brons – Nutritionist Herkauwers

 

Wenst u meer gedetailleerde informatie, raadpleeg dan uw contactpersoon bij DSM Nutritional Products of Twilmij.