Twilmij heeft met de ontwikkeling van ‘’early nutrition’’ oplossingen voor kuikens deelgenomen aan het EFRO project ‘’Hatchery of the Future’’. Doelstelling van dit project was om te komen tot een volledig geïntegreerde en duurzame broederij oplossing, die inspeelt op de recente maatschappelijke wensen en eisen. Zo heeft de nVWA na overleg met betrokkenen besloten dat vleeskuikens binnen 36 uur na uitkomst de beschikking over voer en water dienen te hebben. Nederlandse vleeskuikenbroederijen krijgen ca. vijf jaar de tijd om dit in hun bedrijf te realiseren. Pas Reform Hatchery Technologies, specialist in technische ontwikkeling van broederij-technologieën was projectleider van ‘’Hatchery of the Future’’.

Twilmij heeft in dit project een voedingssupplement voor eendagskuikens ontwikkeld dat al in de uitkomstkasten op broederijniveau kan worden verstrekt. Uniek is dat deze samenstelling een ‘’two-in-one’’ (water en voer) oplossing biedt door gebruik te maken van een hydrogeltechniek. Dit supplement wordt toegepast in het totaal broederijconcept van Pas Reform, SmartStart.

Onderzoek van het ILVO (2017) met het eerste prototype van het voedingssupplement toonde al een kleine verbetering van de voederconversie aan. Uit een grootschalig veldonderzoek met bijna 1.8 miljoen kuikens verdeeld over 145 bedrijven en meerdere rondes bleek met het SmartStart concept een significant lagere uitval. Dit verschil werd al gerealiseerd in de eerste levensweek. De effecten op technische resultaten worden nog nader geanalyseerd.

Het programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de Europese Unie en de Nederlandse provincies Overijssel en Gelderland om economische ontwikkelingen te stimuleren. EFRO investeert in innovaties die bijdragen aan milieu (bijv. lagere CO2 emissie) en winstgevendheid voor bedrijven in het oosten van Nederland.