Sinds december 2018 is de uitrol van het Ultimo 2.0 voerprogramma in volle gang. Het wordt inmiddels verstrekt aan de biggen van een groot aantal zeugen. Wekelijks starten er vele tomen vanaf 5-7 dagen voor het spenen. De belangstelling groeit nog steeds, want vrijwel iedere week starten er één of meer bedrijven met dit unieke programma! De deelnemende bedrijven variëren in grootte van 250 tot 1.800 zeugen per bedrijf en de resultaten zijn consequent goed.

Een veelgehoord motief om te starten met Ultimo 2.0 is een hoog medicijngebruik bij gespeende biggen, gekoppeld aan relatief hoge uitval. Meestal zijn streptokokken de boosdoener. Vóór de introductie van Ultimo 2.0 kenmerkten de meeste voerprogramma’s zich door relatief lage eiwitgehalten, wat resulteerde in een (te) lage daggroei, verminderde weerstand en minder goede bespiering. Uit de brede praktijkervaring die inmiddels met het voerprogramma is opgedaan, komt een aantal zaken duidelijk naar voren:

 • Voor een succesvolle opfok met het Ultimo 2.0 programma moeten de biggen de bescherming die via de kern en samenstelling wordt aangeboden, vanaf 5-7 dagen vóór het spenen toegediend krijgen.
 • Bij biggen die extreem jong worden gespeend (< 18 dagen) verdient de voeropname voor het spenen bijzondere aandacht. Alleen opgenomen voer biedt extra bescherming.
 • Dieren die het voer op zeer jonge leeftijd goed opnemen, zijn voldoende beschermd en vertonen een zeer lage uitval en dito medicijnverbruik. Hier en daar een injectie volstaat, koppelbehandelingen zijn echt overbodig.
 • Wat ook opvalt, is dat er geen zuren, basen of andere toevoegingen via het water verstrekt moeten worden naast het Ultimo 2.0 programma. De biggen moeten beschikken over voldoende vers en schoon drinkwater!
 • Toevoeging van ons nieuwe eiwitproduct aan het speenvoer geeft een nóg betere performance van de biggen.
 • Bij gebruik van verschillende genetica blijkt dat we niet de samenstelling hoeven aan te passen, wel het voerschema. Het is belangrijk om dieren met een extreem hoge opname direct na spenen eerder op Ultimo 2.0 Opfok te zetten, wat een alternatief voerschema vereist.
 • We hebben nu ervaring met aan moeders kant Deense zeug, TN 70 en Topigs 20 en als eindberen PIC 408, PIC 410, Maxter, TN Tempo en TN Top Select.
 • Biggen gevoerd met het Ultimo 2.0 programma starten beter op als vleesvarken.
 • De gebruikers zijn unaniem over het fors lagere medicijnverbruik en een duidelijk lagere uitval.
 • Het programma vangt uitstekend de lagere koperniveaus op die vanaf 13 augustus wettelijk verplicht zijn.


VOERVERBRUIK

 • 3 kg TWM Ultimo 2.0 Speenvoer (overschakelen afhankelijk van genetica, vergt maatwerk);
 • 12-13 kg TWM Ultimo 2.0 Opfok;
 • Aanvullend TWM Ultimo 2.0 Opfok finale.

DE ONDERZOEKSVRAGEN VOOR DE KOMENDE PERIODE:

 • De invloed van de samenstelling van de préstarter op het Ultimo 2.0 programma;
 • Compensatie voor, toekomstige, nog lagere koperniveaus (uiteindelijk voor alle voeders 15 toegevoegd en 25 totaal koper);
 • De invloed van probiotica op het Ultimo 2.0 voerprogramma;
 • Verdere optimalisatie BC-4 systematiek.


Wordt vervolgd, we houden u graag op de hoogte!

Tabel: Resultaten commercieel varkensbedrijf