De zomer staat weer voor de deur. Met de zomer komen ook de hogere temperaturen, wat bij herkauwers al snel tot hittestress kan leiden. Als het kwik de 18 graden bereikt is het al tijd om maatregelen te nemen.

Bij vlees- en melkvee resulteert hittestress in eerste instantie in een verminderde voeropname, een verhoogde kans op pensverzuring en een terugloop van melkproductie, maar ook problemen met het drachtig krijgen van de koeien, een verhoogd celgetal en klauwproblemen (als gevolg van pensverzuring) kunnen het gevolg van hittestress zijn. Onderzoek van de universiteit van Florida laat zien dat hittestress tijdens de droogstand resulteert in een achterstand bij de kalveren van deze koeien. Het geboortegewicht van deze kalveren ligt soms wel 8 kg lager, maar ook de weerstand in de eerste levensmaanden blijft achter.

Een goede ventilatie, voldoende koel drinkwater en voeren op de koelere momenten van de dag leveren een belangrijke bijdrage aan het verminderen van problemen. Een goede kwaliteit ruwvoer is een vereiste. Ook hebben dieren baat bij voer met een laag gehalte fermenteerbare organische stof en een verhoogde nutriëntdichtheid (extra bestendig zetmeel en het gebruik van pensbestendige vetten), om de interne warmteproductie laag te houden.

Vanwege een afname in de buffercapaciteit en een daling in de ruwvoeropname zorgt hittestress bij herkauwers voor een verhoogde kans op pensverzuring. Het is daarom aan te raden om tijdens de warme periodes (en de dagen erna) buffers te verstrekken. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat hittestress een verhoogde behoefte aan magnesium geeft. Het verstrekken van bufferende magnesiumoxide naast natriumbicarbonaat kan daarom een interessante optie zijn.

Op basis van de eigenschappen en effectiviteit heeft DSM Twilmij het nutriënt NaHCO3-equivalenten (nutriëntnummer G036 op de specificatie) in het leven geroepen. Door op dit nutriënt te optimaliseren wordt een combinatie van buffers genomen die voor de veehouder het meest interessant zijn. Tevens biedt DSM Twilmij twee hoogwaardige standaard oplossingen: TWILMIX Rundvee Buffer Xtra voor melkkoeien en rosékalveren en TWILMIX Geiten Buffer voor de geitenhouderij. Deze producten zijn specifieke, op de dieren afgestemde combinaties, met een snelle én langdurige bufferende werking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen DSM Twilmij of met Michelle Bax (nutritionist herkauwers)