Antioxidanten beschermen vitaminen en pigmenten, zoals vitamine A, D3 en carotenoïden, tegen oxidatie. Zij neutraliseren vrije radicalen en voorkomen daarmee de oxidatie of afbraak van deze voedingscomponenten. Sinds vorig jaar is ethoxyquin niet meer toegelaten in diervoeding. Na diverse stabiliteitstesten kiest Twilmij voor de nieuwe antioxidantenmix Luctanox EF.

Twilmij werkt sinds 2017 met een ethoxyquinvrije antioxiantenmix op basis van BHT, propylgallaat en citroenzuur. Dit product is samengesteld uit diverse componenten met een synergistische werking. De nieuwe formulering is echter op meerdere punten verbeterd: de mix is aangevuld met rozemarijnextract en de ratio tussen de antioxidanten is aangepast om een nog sterkere synergie te verkrijgen. Daarnaast heeft Luctanox EF een goede dispergeerbaarheid, zodat het contact met andere premixcomponenten maximaal is. Deze verbeteringen geven een betere bescherming van de premix. In samenwerking met producent Lucta zijn diverse stabiliteitstesten uitgevoerd, waaruit blijkt dat Luctanox EF vitamine A onder stresscondities (hoge temperatuur en vochtigheid) beter beschermt dan de huidige antioxidantenmix.

 

Figuur 1. Vitamine recovery resultaten van twee premixrecepturen, waarin de vitamine-oxidatie versneld is door 14 dagen blootstelling aan een klimaat met hoge temperatuur (35 0C) en verhoogde luchtvochtigheid.

In samenwerking met Lucta heeft Twilmij op basis van laboratoriumgegevens een model ontwikkeld om adviesdoseringen te berekenen. In dit model wordt rekening gehouden met de aanwezige potentieel reactieve mineralen en sporenelementen, meervoudig onverzadigde vetzuren en de te beschermen vitamines en carotenoïden.

De afgelopen maanden heeft Twilmij in diverse premixen de bestaande antioxidantenmix vervangen door Luctanox EF. Deze omzetting wordt de komende maanden verder doorgevoerd. Dit heeft consequenties voor de labeling van premixen, aanvullende diervoeders en eindvoeders, omdat de toegevoegde niveaus van BHT en propylgallaat wijzigen. De premixen voor petfood en biologische diervoeders blijven vooralsnog ongewijzigd.

Wilt u meer weten over de werking van antioxidanten en de consequenties voor de premixen? Neem dan contact op met Premix- en Procestechnoloog Jan Kuperus (jkuperus@twilmij.nl; T +31 (0)342 44 17 81) of een van de diernutritionisten.