Veranderende genetica vraagt om nieuwe accenten in de formulatie van het zeugenvoer. De meest voorkomende problemen bij een niet passende voersamenstellingen zien we primair rondom afbiggen en de start van de melkproductie. Zeugen die problemen ondervinden in deze periode laten vaak ook meer secundaire problemen zien. Meestal zijn deze problemen zichtbaar rondom de bronst en vroege dracht (herstel conditie). Deze zeugen, met een vaak afwijkende conditie, scoren lager in reproductieresultaten. Dit leidt uiteindelijk tot een verhoogd vervangingspercentage op de zeugenbedrijven.

Een niet juiste voersamenstelling of -toepassing gaat vaak gepaard met afwijkende condities van de dieren in de verschillende fasen van de zeugencyclus. Deze problematiek vraagt een nogal specifieke aanpak per genetica of zelfs per zeugenbedrijf. Door verandering in erfelijke aanleg voor opslag van energie (verhouding depot vet versus target vet) en een toenemende bevleesdheid, is het nodig om de moderne genetica op andere wijze te voeren. Dit betekent andere voerschema’s en verhouding grondstoffen en de hierop aangepaste nutriënt eisen.

We denken graag mee!
Graag denken we mee in voeders, voor het succesvol oplossen van acute problemen. Te denken valt bijvoorbeeld aan neonatale diarree, streptokokkenaandoeningen en algemene darmgezondheid. We zien dat deze kwestie toch -vaker dan gedacht- bepaald worden door grondstof- en additievenkeuze in het zeugenvoer. De desbetreffende voeders lenen zich beter om te gebruiken binnen de noodzakelijke protocollen en zijn minder gevoelig voor (kleine) fouten in de toepassing. Ook de verzorging van zeugen door minder ervaren varkensverzorgers vraagt om voeders met een zo groot mogelijke bandbreedte per onderdeel van de cyclus.

Een groot deel van de omschreven problematiek(en) vindt haar oorsprong al in de opfok van gelten. Gedeeltelijk zijn de genoemde storingen toe te schrijven aan voersamenstelling en -toepassing: “Andere genetica vraagt om andere voersamenstellingen en andere implementatie van voer, ook in de opfok van gelten!”

Organisatie DSM zeugenstudiedag
De vragen rondom zeugenvoeding is voor DSM aanleiding over dit onderwerp een zeugenstudiedag te organiseren. Deze zal nader worden aangekondigd. Na een periode van onderzoek en kenniswerving is er binnen Twilmij DSM inmiddels veel informatie verzameld, waarmee we duidelijke en toepasbare adviezen kunnen geven met betrekking tot voer- en voertoepassing voor de nieuwe zeugenlijnen.

Ons team van varkens nutritionisten staan in Stroe en/of Deinze graag voor u en uw zeugenhouders klaar om  specifieke vragen op dit terrein te beantwoorden!

Edy Bouman | Nutritionist, Specialist varkenshouderij