Als petfood producent is het essentieel dat de kwaliteitsbelofte van uw merk ten alle tijde wordt waargemaakt. Wanneer een consument kiest voor uw merk dan vertrouwt deze erop dat het veilig is en overeenkomt met wat op het etiket vermeld staat. Met de juiste kennis van vitamines, hun productvormen en de toepassing in een petfood samenstelling, alsook de kwaliteit van de premix, kunnen petfood producenten de nodige stappen nemen om de juiste en veilige dosering van deze ingrediënten te verzekeren. Dit is natuurlijk essentieel voor het beschermen van uw merk!

Waarom zijn vitamines belangrijk voor consumentenvertrouwen?

Uit DSM onderzoek bij eigenaren van gezelschapsdieren (figuur 1, 2017) blijkt dat hun baasjes zich zorgen maken over de traceerbaarheid en herkomst van de ingrediënten die in dierenvoeding gebruikt worden. Daarom vinden wij het belangrijk om u een duidelijk en transparant beeld te geven van de aanvoer van deze ingrediënten, zodat u dit ook kan doorvertalen naar uw klant, de consument. Bijkomend zijn eigenaren van gezelschapsdieren steeds meer op zoek naar voeding die gelijkwaardig is aan humane voeding. Dit maakt de samenstellingen vaak erg complex en onoverzichtelijk.

Een constante grondstof in petfood is de vitaminepremix. Dit is een complex mengsel van verschillende ingrediënten die ervoor zorgt dat elk van deze ingrediënten op een juiste en betrouwbare manier toegevoegd worden. Een juiste leverancierskeuze is dus uitermate belangrijk!

Het juist doseren van vitamines via premix is direct gelinkt aan voedselveiligheid

Omdat vitamines enkel in microhoeveelheden worden opgenomen door het dier, zou het individueel doseren van vitamines tijdens productie van petfood een te groot risico zijn. Het niet juist doseren zal een effect hebben op de nutritionele kwaliteit of zelfs de veiligheid ervan. Dit kan mogelijk ingrijpende gevolgen hebben. Om steeds de juiste dosering te garanderen, wordt er een premix of voormengsel gemaakt. Deze bestaat uit verschillende vooraf afgewogen ingrediënten om een zo homogeen mogelijke verdeling in de uiteindelijke dierenvoeding te kunnen garanderen.

 

Specifieke, hoogkwalitatieve vitaminevormen geven nutritionele kwaliteit en veiligheid

Bij commercieel geproduceerde petfood is het van belang dat er vitamines gebruikt worden die veilig geproduceerd zijn en een specifieke vorm hebben. Deze vorm zal bepalen hoe stabiel het overeenkomstige vitamine blijft tijdens opslag en verwerking van de uiteindelijke dierenvoeding. Vandaar dat het maken van juiste keuzes hierin essentieel is.

Vitamines worden geproduceerd door chemische synthese, fermentatie, extractie of door een combinatie van deze. Tijdens de productie van vitamines is er een mogelijk kwaliteitsrisico door blootstelling aan chemische solventen, niet-gereageerde tussenproducten en allerlei contaminanten.  DSM zal als vitamineproducent het nodige doen om een juist chemisch proces te garanderen, gecombineerd met een zeer strikte inkoop van grondstoffen op basis van de hoogste kwaliteitseisen, en tot slot een uiterst strikte controle op de afgewerkte producten.

De juiste vitamineformulering

In een onbeschermde vorm zijn vele vitamines onstabiel (tabel 1). Daarom worden deze door chemische reactie omgezet in een stabiele vorm die geschikt is voor onder andere gebruik in petfood, snacks en supplementen. Deze omzetting zorgt dus voor de nodige stabiliteit tijdens opslag, tijdens de verwerking ervan, alsook de opslag van de uiteindelijke dierenvoeding. Bovendien zorgt het er voor dat de vitamine goed opneembaar blijft voor het dier en moet de inmengbaarheid in verschillende types dierenvoeding uitstekend zijn. Zo produceert DSM bijvoorbeeld een speciaal wateroplosbare vorm van vitamine A (tabel 2). Omdat vitamine A zo gevoelig is voor oxidatie, heeft DSM ook een speciale, onoplosbare vorm waarbij vitamine A acetaat wordt geëmulsifieerd in een matrix van gelatine, zetmeel, glycerine en antioxidant. Tijdens de chemische reacties worden er zo bijkomende bindingen gemaakt met de gelatine die ertoe leiden dat er een harde en uiterst stabiele korrel wordt gemaakt die de vitamine A beschermt. Deze coating (omhulsel) is echter gemakkelijk verteerbaar zodat beschikbaarheid van de vitamine voor het dier gegarandeerd blijft.

 

De vitaminevorm bepaalt ook de electrostaticiteit, stoffigheid en hydroscopiciteit (mate van wateropname). Deze kunnen allen verschillen tussen producten van verschillende producenten. Een hoge electrostaticiteit kan leiden tot migratie of ontmenging tijdens premix transport wat risico’s inhoudt op juiste inmenging van de verschillende ingrediënten. Te stoffige producten kunnen gezondheidsrisico’s geven alsook verlies van waardevolle ingrediënten. Een te hoge hydroscopiciteit veroorzaakt klontering, verminderde loopeigenschappen en problemen met stabiliteit.

Hoe ziet een kwalitatieve premix eruit en hoe beïnvloedt deze het petfood eindproduct?

Om een juiste premixsamenstelling te garanderen zijn er verschillende factoren die moeten bekeken worden: diersoort, ras, type petfood (droog, nat, snacks, supplement) en gaat het om een standaard voeding of een speciaal dieet?

Een voormengsel (premix) bestaat niet enkel uit nutriënten maar bevat ook dragermateriaal dat voor goede loopeigenschappen, gebruiksgemak en de juiste verdunning zorgt. Het dragermateriaal zorgt eveneens voor een juiste verdeling van de vitamines in de dierenvoeding. Organisch dragermateriaal zoals rijsthullen, maïs of tarwergries hebben een groot contactoppervlak waarop de nutriënten zich kunnen vastzetten, terwijl grof of fijn krijt de bulkdichtheid van de premix laat toenemen en de loopeigenschappen verbetert. De verhouding tussen organisch en anorganisch dragermateriaal bepaalt dus de bulkdichtheid, loopeigenschappen en de homogene verdeling van de micronutriënten in de premix. Belangrijk is ook dat wanneer ‘granen-vrij’ wordt vermeld op de verpakking van petfood dat ook de gebruikte premix daadwerkelijk granen-vrij is!

Het belang van een duidelijk kwaliteitssysteem en cultuur

Petfood producenten hebben er alle baat bij dat ze beroep doen op premixfabrikanten die een sterke reputatie hebben, kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan en zelf ook een sterke merknaam te verdedigen hebben. Voedselveiligheid is een absolute must. DSM heeft al jarenlang een sterk uitgebouwd kwaliteitssysteem met naast de vele klantenaudits, ook eigen onaangekondigde en onafhankelijke COA (Corporate Operational) audits. Naast alle systemen en processen zorgt DSM ook voor voldoende en juiste opleiding van al onze medewerkers, zodat veiligheid en kwaliteit altijd en overal onze topprioriteit blijft!  

Klik hier voor meer informatie  >>