Leghennen worden steeds langer aangehouden, mogelijk tot 100 weken leg. Bij het langer aanhouden van leghennen worden ook een aantal knelpunten vastgesteld, zoals verminderde eischaal- en botkwaliteit. Bij deze problematiek speelt het Ca-metabolisme een belangrijke rol. Om de Ca-absorptie uit de darm te maximaliseren dient het gehalte aan 25-OH vit D3 in het bloed voldoende hoog te zijn. Dit is slechts mogelijk mits het gebruik van een beter beschikbare vorm van vitamine D3, met name Rovimix HyD. Het gebruik van Rovimix HyD in opfok- en legfase leidt tot groter botvolume en hogere Ca-reserve, betere eischaalkwaliteit en een hogere nutritionele waarde van het ei.

Leghennen kunnen langer aan de leg gehouden worden: nu worden ze vaak 75-80 weken aangehouden, maar in de toekomst worden ze mogelijk tot 100 weken leeftijd aangehouden. Het langer aanhouden van leghennen komt de duurzaamheid van de leghennenhouderij ten goede.

Echter bij de verlengde legcyclus worden ook een aantal knelpunten vastgesteld: afnemende legpercentages, verminderde ei- en botkwaliteit, gezondheids- en welzijnsproblemen. Het belangrijkste knelpunt bij oudere leghennen is de mindere eischaalkwaliteit waardoor de eieren niet langer als tafelei kunnen worden verkocht en er dus een verminderde economische waardering van het ei plaatsvindt.

Om de eischaal- en de botkwaliteit te verbeteren, dient men de Ca-absorptie uit de darm te maximaliseren. De Ca-absorptie uit de darm wordt gestuurd door het gehalte 25-OH vit D3 in het bloedplasma. Ten einde deze gehalten in het bloedplasma te verhogen, kan men gebruik maken van een beter beschikbare bron van vitamine D3 met name Rovimix HyD (25-OH-vitamine D3). Het gebruik van 50%/50% 25-OH-vit D3/vit D3 leidt gemiddeld tot 2.5 keer hogere gehalten aan 25-OH vit D3 in het bloedplasma.

  1. Het gebruik van 25-OH-vit D3 in de opfokperiode van leghennen leidt tot een snellere botgroei en een groter botvolume op de leeftijd van 17 weken. Het verder toepassen van 37.5 µg 25-OH-vit D3 / kg voer in de legfase resulteert in een hoger mineraalgehalte in de beenderen. Dit heeft als praktisch gevolg dat de beenderen een hogere Ca-reserve bevatten, zodat de leghennen op latere leeftijd deze reserves kunnen gebruiken voor de aanmaak van de eischaal. De integriteit van het skelet wordt bij deze oudere leghennen behouden waardoor ze minder last hebben van osteoporose en ander botafwijkingen.
  2. Het gebruik van Rovimix HyD zorgt tevens voor een betere eischaalkwaliteit en minder haarscheurtjes, waardoor het aantal verkoopbare eieren toeneemt. Het is daarbij belangrijk om de supplementatie van deze bron aan vit D3 reeds vanaf het begin van de legperiode te voorzien om de Ca-absorptie uit de darm te maximaliseren en Ca-tekorten resulterend in eischaalbreuk ten allen tijde te voorkomen.
  3. Ten slotte zorgt het gebruik van 25-OH vit D3 voor een hogere concentratie aan vitamine D in het ei, waardoor de nutritionele waarde van het ei toeneemt. Het consumeren van met Hy.D aangerijkte eieren verbetert de vitamine D3 status van de consument met positieve gevolgen voor de algemene gezondheid.

De adviesdosering voor opfok- en leghennen bedraagt 1500 IU vit D3 / kg voer en 37.5 µg 25-OH-vit D3 / kg voer.

 

Wenst u meer gedetailleerde informatie, raadpleeg dan uw contactpersoon bij DSM Nutritional Products of Twilmij.

ir. A. Vandeweghe | Pluimvee Nutritionist