30% van de koeien ondergaat na kalven een subklinische ketose. De oorzaak van ketose of slepende melkziekte is een negatieve energiebalans aan het begin van de lactatie als gevolg van de snel stijgende melkproductie in combinatie met een trager stijgende voeropname.

Bij veel koeien leidt dit tot een overmatige mobilisatie van vrije vetzuren (NEFA’s) die in de lever omgezet worden tot energie of ketonen. Maar een overmaat aan ketonen in het bloed is giftig voor de koe en leidt tot een verminderde eetlust, extra gewichtsverlies en een dalende melkproductie. Om de negatieve energiebalans tot een minimum te beperken, moet er voldoende glucogene energie gevoerd worden aan verse koeien. De belangrijkste bouwsteen van glucose bij herkauwers is propionzuur, een vluchtig vetzuur dat in de pens wordt gevormd via fermentatie. Na opname in de bloedbaan wordt het propionzuur ter hoogte van de lever verder omgezet naar glucose.

DSM heeft Rovisol® Ketoblock ontwikkeld: een gepatenteerd supplement om bij te voeren aan koeien tijdens de transitieperiode. Rovisol® Ketoblock verhoogt de glucose-voorziening bij pas afgekalfde koeien door de propionzuurproductie in de pens te stimuleren en de omzetting van propionzuur naar glucose in de lever te optimaliseren. Twee recente proeven tonen aan dat het opstarten van koeien met Rovisol® Ketoblock respectievelijk 10% en 14% meer propionzuur oplevert in de pens. Als gevolg van de betere glucosevoorziening ondergaan koeien minder gewichtsverlies na kalven. Minder conditieverlies na kalven is een van de eerste voorwaarden voor een metabool gezonde koe en bevordert de vruchtbaarheid. Lage glucosespiegels in combinatie met hoge NEFA-gehalten in het bloed zijn immers funest voor de kwaliteit van de eicellen.

Rovisol® Ketoblock veroorzaakt zowel een verlaging van NEFA concentraties in het bloed als een toename van de glucose productie in de lever. In een vergelijkende studie toont Rovisol® Ketoblock zich een waardig alternatief voor het preventief gebruik van een Kexxtone bolus. Rovisol® Ketoblock past op die manier perfect in een mineraal- of krachtvoeder voor droogstaande en opstartende koeien. Bovendien steeg in beide proeven de vet- en eiwit gecorrigeerde melkproductie significant met respectievelijk 3,7 L en 3,4 L.

Wenst u meer gedetailleerde informatie, raadpleeg dan uw contactpersoon bij DSM Nutritional Products of Twilmij.

dr. I. Gantois | Diernutritionist herkauwers