De overgang van dracht naar lactatie (transitiefase) is een ingrijpende periode voor zeugen en biggen. Een aangepast voerprogramma en de inzet van TWILMIX Transitiemix houden de energie- en eiwithuishouding van de zeug in balans. Dat bevordert een vlot geboorteproces, geeft biggen de best denkbare start en resulteert daarom in betere reproductieresultaten.

Het aantal biggen dat drie dagen na de geboorte nog leeft, vormt een belangrijke graadmeter voor het uiteindelijke aantal gespeende biggen. De transitiefase is dus cruciaal voor de reproductieresultaten. De perinatale sterfte van biggen heeft tal van oorzaken, waaronder een moeizaam geboorteproces, lage glycogeenreserves of beperkte biestopname. Een vlot geboorteproces gaat gepaard met minder doodgeboren en meer vitale biggen.

De eerste levensdag
Vlot uiercontact en het opnemen van voldoende hoogwaardige biest zijn onmiskenbaar gerelateerd aan een vlot geboorteproces. Pasgeboren biggen hebben al op hun eerste levensdag veel energie nodig voor onderhoud, thermoregulatie en activiteit (lopen en zogen). De glycogeenreserves bij geboorte zijn een belangrijke bron. Deze worden hoofdzakelijk vastgelegd tijdens de laatste 2-4 weken prepartum. De totale energiebehoefte, verminderd met de energiereserves bij geboorte, staat gelijk aan 3,7 kg biest voor een toom van 16 biggen (180 g per kg LW). Bij te lage (100-200 g) of veel te lage (<100 g) biestopname kan de biggensterfte in het eerste etmaal oplopen tot boven de 60%.

Twilmix transitiemix
Het tijdig vervangen van drachtvoer door een transitievoer met de inzet van de TWILMIX Transitiemix optimaliseert de energie-, eiwit- en mineralenvoorziening van de zeug aan het einde van de dracht en in de eerste lactatiefase. Omdat de behoefte aan energie, eiwit, aminozuren en mineralen in deze fase sterk varieert, is het belangrijk om de voerstrategie daarop af te stemmen. Een juiste voerstrategie helpt om de levensduur van zeugen te verlengen en de overlevingskans van perinatale biggen te verhogen. Dit bevordert een vlot geboorteproces, houdt de darmen gezond en komt de biestkwaliteit en -opname ten goede.

Gemeten effecten
In een door Twilmij uitgevoerde proef is het effect van de TWILMIX Transitiemix bekeken. Hierin zijn 30 zeugen vergeleken (waarvan 15,4% eerste worps), gelijk verdeeld over een controlegroep (CON) en een groep die de mix kreeg toegediend (TRA). De zeugen in de behandeling kregen vanaf dag 85 in de dracht tot aan het werpen 50 gram TWILMIX Transitiemix per dag. De zeugen wierpen gezamenlijk 498 biggen waarvan gemiddeld 15,1 (1,31 kg) en 14,2 (1,28 kg) biggen levend geboren werden in respectievelijk de TRA- en de CON-groep. De toomvariatie reduceerde daarbij van 14,5% naar 8,8%. Alle geboorten zijn visueel vastgelegd en vonden plaats op natuurlijke wijze. De totale worpduur in de CON-groep was 3:48 uur, terwijl de zeugen in de TRA-groep meer biggen wierpen in slechts 3:25 uur (figuur 1). De tijdsduur vanaf de geboorte tot het eerste speencontact was vrijwel gelijk (29 vs. 27 min voor resp. CON- en TRA-groep).

Conclusies
TWILMIX Transitiemix draagt aantoonbaar bij aan betere reproductieresultaten door een gunstig effect op het aantal levendgeboren biggen en het geboorteproces. Een vlotter geboorteproces bevordert een evenwichtige verdeling van de biest over de toom, de energieopname en de overlevingskansen van vooral de lichtere biggen.