Een goede afweer is essentieel bij het voorkomen van darmproblemen. De routes om die afweer te ondersteunen worden voortdurend bijgesteld. Aan de vitamine-snelweg wordt nog volop getimmerd en dat biedt zicht op progressie. In een korte serie verkennen we deze route, met als eindbestemming een uitstekende darmgezondheid.

Afweer, darmgezondheid en productiviteit

We leren voortdurend bij over de specifieke relaties tussen vitaminegehalten, onderlinge verhoudingen en gezondheidseffecten. Ook rond afweer, darmgezondheid en productiviteit. Zo is nog vrij recent aangetoond dat de immuunrespons van leghennen stapsgewijs verbetert bij oplopende vitamine A niveaus, resulterend in hogere productiviteit.

Het waarom van vitamineverstrekking

De grondstoffen in standaard diëten en de diereigen synthese dekken de behoefte aan werkzame vitamines lang niet altijd. Bovendien varieert die behoefte, kunnen fysiologische of biochemische beperkingen de opname bemoeilijken of spelen externe omstandigheden een rol. Zo resulteert blootstelling van varkens aan zonlicht in hogere bloedwaarden voor vitamine D. Varkens van biologische bedrijven maken hierdoor zelf extra vitamine D aan. Conventionele bedrijven dienen dit via het voer te verstrekken om hogere bloedwaarden te realiseren.

Het kwantificeren van dergelijke nevenbronnen is doorgaans lastig. In de praktijk wordt meestal alleen gerekend met toegevoegde vitamines (in vrije vorm) aan het voer.

Normen vaststellen en valideren

Het vaststellen van normen voor aanvullende vitamineverstrekking is geen sinecure. DSM volgt het onderzoek en de praktijkervaringen op de voet en investeert daar ook zelf in. Dit resulteert in een beeld dat gaandeweg scherper wordt. Groeiverhoging in combinatie met een scherpere voerconversie vraagt om een dynamisch rantsoen en wisselende gehalten van micronutriënten zoals vitamines. Validatie van normen via de dierprestaties is van onschatbare waarde en heeft aangetoond dat biggen op basis van DSM-normen gezond zijn en goed presteren.

Verschillen tussen adviezen

De normen voor vitamineverstrekking zijn niet eenduidig. Zo adviseert DSM in voeders voor jonge biggen een niveau van 100-150 ppm Vitamine E, terwijl de NRC 40 ppm adviseert. De voornaamste verklaring hiervoor ligt in het uitgangspunt. We onderscheiden drie niveaus van verstrekking:

  1. Het deficiënte niveau (tekort)
  2. Het minimale niveau (net voldoende)
  3. Het optimale niveau (ruim voldoende)

De NRC-norm is gericht op het voorkomen van deficiëntieverschijnselen en zit derhalve op het minimale niveau. DSM hanteert een ruimere norm en komt daarmee tot betere technische resultaten. Dieren moeten niet alleen in de benen gehouden worden; het zijn topsporters die alleen maximaal kunnen presteren als hun dieet daarop is afgestemd.

De NRC-norm is gericht op het voorkomen van deficiëntieverschijnselen en zit derhalve op het minimale niveau. DSM hanteert een ruimere norm en komt daarmee tot betere technische resultaten. Dieren moeten niet alleen in de benen gehouden worden; het zijn topsporters die alleen maximaal kunnen presteren als hun dieet daarop is afgestemd.

Figuur 1. Van vitamineproductie tot consument. Het proces opgedeeld in verschillende segmenten die van invloed zijn op de uiteindelijke verstrekking van vitamines aan het dier.

De kern voor succes

Is hiermee alles gezegd? Zeker niet. DSM heeft een schat aan kennis en ervaring in diervoeding, additieven en vitamines (ook voor humaan gebruik). Wanneer je verder kijkt dan de basale behoeften van het dier en aanvullende kwaliteits doelen nastreeft voor vlees, zuivel en eieren (denk aan inhoudsstoffen), valt er over vitamineverstrekking nog veel meer te vertellen. Onze nutritionisten vertellen u graag hoe DSM dat vertaalt in premixen die de kern vormen voor uw succes!