Vroege voeding (early feeding) van kuikens staat al enkele jaren op de agenda van onze innovatie activiteiten. Naast oplossingen op broederij niveau (AfterEggFood, ons semi-moist supplement) heeft Twilmij ook gewerkt aan een prestarter concept voor toepassing bij de vleeskuikenhouder. Dit concept bestaat uit geactualiseerde adviesnormen voor (specifieke) grondstoffen en nutriënten, als ook een specifieke premix: AfterEggInside.

Deze premix bestaat uit hoogwaardige vitamines en sporenelementen conform het OVN advies van DSM. Daarnaast bevat het unieke ingrediënten uit het DSM portfolio, waaronder Hy-D (25-hydroxycholecalciferol), Ronozyme ProAct (protease), Cylactin (probioticum), Crina Digest (etherische oliën) en Rovimax (gistextract, rijk aan nucleotiden).

Recent heeft Twilmij enkele proeven uitgevoerd om het prestarter concept met AfterEggInside verder te testen en onderbouwen. In samenwerking met onze Duitse collega’s van DSM is een uitgebreide praktijkproef (te Neubuckow, Duitsland) uitgevoerd met ruim 100.000 vleeskuikens (zowel Ross 308 als Cobb 500). In 3 van de 5 stallen werd de prestarter ingezet; het product werd uitsluitend verstrekt als 2 mm pellets op kuikenpapier met een dosering van 40 gram per opgezet kuiken. Daarna kregen alle kuikens hetzelfde voerprogramma. Op dag 36 (afleveren) waren de kuikens van de prestarter behandelingen gemiddeld ruim 1.5% zwaarder met een gelijke bruto voederconversie. Opvallend was echter dat de vleeskuikenhouder (alleen) beide controle stallen op dag 3 en dag 23 heeft moeten medicineren, mede gezien het optreden van darmproblemen. De afgeleverde kuikens uit de prestarter groep vertoonden wat minder voetzoolleasies (66% met score 0 versus 55% in de controle).

Daarnaast is een gecontroleerde proef uitgevoerd bij PRIC Emmen waarin een combinatie is gemaakt met enkele early feeding applicaties (in de broederij en tijdens transport van de eendagskuikens). 984 Ross 308 haantjes werden verdeeld over 48 grondhokken; in 24 hokken werd gedurende de eerste week 200 gram prestarter met AfterEggInside verstrekt. Daarna kregen alle kuikens (weer) hetzelfde voerprogramma. Kuikens uit de prestarter behandeling waren op dag 14 significant zwaarder (+ 23 g). Bij afleveren op dag 35 was dit verschil 34 gram (numeriek beter) bij een gelijke voederconversie. Opvallend was de ruim 1.5% hogere uitval in de controle groep.

Beide proeven tonen aan dat vooral de groei beter uitpakt bij inzet van de prestarter met AfterEggInside. De hogere gewichten worden vooral verklaard worden door de hogere voeropnames (gezien de vrijwel gelijke voederconversies). Dit duidt, samen met de lagere medicatie in de Duitse proef, op een positief effect van dit prestarterconcept op darmgezondheid.

Meer weten over deze proeven en de toepassing van het AfterEggInside concept? Neem contact op met uw DSM contactpersoon.