“Een zeug die zelfstandig haar biggen kan grootbrengen”. Dat zou het uitgangspunt moeten zijn voor elk modern zeugenbedrijf. Het doel is te komen tot minimale uitval door goed uitgangsmateriaal in combinatie met een optimale zorg rond het werpen en de eerste levensweken van de geboren biggen. Hiermee werkt de sector aan een maatschappelijk, economisch en ethisch verantwoorde en geaccepteerde vorm van varkenshouderij. Een duurzame varkenshouderij die gekenmerkt wordt door een acceptabel productieniveau (voor zowel maatschappij als varkenshouder), waarbij diergezondheid en dierenwelzijn centraal staan.

[Geschreven door: Diernutitionisten Luc Levrouw en Edy Bouwman]

Sinds 2016 werkt de Nederlandse varkenshouderij samen met een aantal ketenpartners aan het Plan van Aanpak Bigvitaliteit. Verschillende schakels uit de keten namen deel aan dit project:

 • Primaire varkensbedrijven (POV, Producenten Organisatie Varkenshouderij)
 • Dierenartsen en dierenartsen praktijken;
 • Fokkerij organisaties (Topigs-Norsvin, PIC en Next Genetics);
 • Mengvoerbedrijven (oa. DSM-Twilmij, Nevedi...);
 • Overige ketenpartners (oa. Dierenbescherming...).

Door samen te werken werden er stappen voorwaarts gezet en wordt de hele varkenshouderij op het thema bigvitaliteit naar een hoger niveau getild. De samenwerking vond plaats op verschillende niveaus:

 • ophalen van succesfactoren in de praktijk (enquête);
 • wetenschappelijk onderzoek op gebied van zeugenvoeding en vitaliteit;
 • kennisverspreiding richting varkenshouders en hun medewerkers.
 • De kosten van het project werden gedragen door de Nederlandse overheid en de partners.

Zeugenvoeding in relatie tot big vitaliteit

De samenwerking leidde onder meer tot een vernieuwde publicatie over het effect van de zeugenvoeding op de bigvitaliteit. Het werd een handige en zeer praktische brochure die u niet mag missen!

De voeding van zeugen moet voldoen aan de dagelijkse behoeften en gericht zijn op het ontwikkelen van lichaamsreserves voor lange termijn productie en levensduur. Daarnaast is optimale voeding van de zeugen belangrijk voor een optimaal geboortegewicht van de biggen en voor een goede bigvitaliteit.

Uitval van biggen is een multifactorieel probleem. Naast voeding, spelen ook management, gezondheid, klimaat, fokkerij en gedrag van de zeugen een belangrijke rol. Daarbij werden ook de voedingsadviezen van zeugen opnieuw bekeken.

De concrete aanleiding hiervoor is:

 • de toename van de productiviteit van zeugen (hoog aantal geboren biggen).
 • genetische evolutie: zwaardere zeugen met minder spek en een hogere melkproductie dan een aantal jaar geleden.

 In de brochure wordt ingegaan op de zeugenvoeding: 

 • tijdens de dracht;
 • rond het werpen;
 • tijdens de lactatie;
 • tussen spenen en dekken.

Daarbij komen telkens ook aan bod:

 • gewichts- en spekdikte ontwikkelingen van zeugen;
 • behoefte aan energie, lysine en andere aminozuren;
 • biestopname en biestproductie;
 • melkproductie;
 • drinkwaterkwaliteit;
 • voorkomen van verstopping;
 • relatie voerstrategie en partusduur;
 • behoefte aan vitamine D3, koper en zink.

De brochure (bijgevoegd als bijlage) is opgesteld door Wageningen Livestock Research in opdracht van en gefinancierd door de Producenten Organisatie Varkenshouderij, het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de ketenpartners van de Onderzoeksagenda Varkenshouderij.

 

 

Neem voor meer informatie hierover contact op met
uw contactpersoon bij DSM Twilmij.

0342- 441 781 | www.twilmij.nl